Programajánló < >

Házasság Hete: Titkosügynök-technikák a szerelemben

A Párkapocs Műhely szeretettel hív minden párt Dr. Mihalec Gábor előadására február 7-én, szerdán, este 7 órára a PostART-ra!

Orgonás Egyházzenei Áhitat, 3. rész

Hogy még ünnepélyesebb legyen hálaadásunk az Úristennek ÚJMISÉSÜNKÉRT, 2017 június 24-én, szombat este 8 órakor HANGVERSENY lesz templomunkban.

Egyházközség < >

Nagyböjt 2.

,,Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok!" (Mk 9, 2-10)

Nagyböjt 1.

"A Lélek kivitte Jézust a pusztába. Negyven napig kint volt a pusztában, és megkísértette a sátán." (Mk 1, 12-15)

Kitekintő < >

Szerzetesek Világnapja február 2-án

Gyertyaszentelő Boldogasszony napját II. János Pál pápa 1997-ben nyilvánította a Szerzetesek Világnapjává. Biztosan nincs köztünk senki, aki ne ismerne legalább egy vagy több tiszteletreméltó, hivatását példamutatóan megélő szerzetest.

Tudjuk-e művelni és őrizni a földet?

Amikor Isten az embert az Éden kertjébe helyezte, kettős feladattal bízta meg: hogy művelje és őrizze azt.

Lelki kincsestár < >

A keresztúti ájtatosság

Elmélkedő imádság, mellyel a hívők fölidézik Jézus keresztútjának történéseit. Hozzátartozik a mozgás: végig kell járnunk a stációkat, mert ez segíti az átélést és azonosulást a szenvedő Jézussal.

Miserend
H K Sze Cs P Sz V
07:30
08:00
09:00
10:30
17:15
18:00

Közösségeink

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...