Egyházközség < >

Hirdetések szept. 24-30.

,,Az Emberfiát az emberek kezére adják, megölik, de miután megölték, harmadnapra feltámad.” (Mk 9, 30-37 )

Hirdetések szept.17-23.

Péter válaszolt: ,,Te vagy a Messiás!” (Mk 8, 27-35)

Oh, ti boldog budaörsiek!

Pintér Gábor érsek atya bevezetője a Szeplőtelen Fogantatás Kápolna búcsúnapján: "Messziről jött emberként mi mással kezdhetném e szentmisét, mint azokkal a szavakkal, melyeket e kápolna felszentelésekor az ünnepi szónok mondott: Oh, ti boldog budaörsiek!"

Hirdetések szept. 10-16.

Testvéreim! Ha hisztek dicsőséges Urunkban, Jézus Krisztusban, ne legyetek személyválogatók! (Jak 2, 1-5)

A Szeplőtelen Fogantatás Kápolna búcsúnapja

Szeptember 8-án reggel 10 órakor kezdődik a szentmise a kőhegyi kápolna 100 éves hagyományra visszatekintő búcsúnapján a Wendler Ferenc Szűz Mária Alapítvány szervezésében. A körmenet reggel 9 órakor indul a katolikus templomtól.

Hirdetések szept.3-9.

Kívülről semmi sem kerülhet be az emberbe, ami beszennyezhetné. Hanem ami belőle származik, az teszi az embert tisztátalanná. (Mk 7, 1-8. 14-15. 21-23)

Miserend
H K Sze Cs P Sz V
07:30
08:00
09:00
10:30
19:00

Közösségeink

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2018. április 1.) 60. szám

Élünk újság

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2017. december 24.) 59. szám

Élünk újság

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2017. április 16.) 58. szám