Egyházközség < >

Hirdetések január 15-21.

"Ott állt (Keresztelő) János két tanítványával, és mihelyt meglátta Jézust, amint közeledett, így szólt: ,,Nézzétek, az Isten Báránya!”
(Jn 1, 35-42)

Beiskolázás a Mindszenty Iskolába

Beiskolázási foglalkozás és szülői tájékoztató február 21-én és március 7-én 16.30-tól. Előzetes jelentkezés szükséges.

Hirdetések január 8-14.

„Valóban el kell ismernem, hogy Isten nem személyválogató. Mindenki kedves előtte, bármely néphez tartozik is, aki féli őt és az igazságot cselekszi..." (ApCsel 10, 34-38)

Hirdetések 2018. január 1-7.

Oltalmazd, ó Jézus, azt a családi békét, amely egyedül képes megenyhíteni az élet keserűségeit. (Szent XXIII. János pápa)

Karácsonytól a Szent Család Ünnepéig

Szent lesz az, ki tőled születik: Isten Fiának fogják őt hívni. (Lk 1, 26-38)
Boldog karácsonyi ünnepeket kívánunk minden kedves olvasónknak!

Advent harmadik hete, dec. 18-24.

Mert, amint a föld megtermi növényeit és a kert veteményeket sarjaszt, úgy sarjasztja ki az Úristen az igazságot és a magasztalást minden nép színe előtt. (Iz 61, 1-2a. 10-11)

Események
Miserend
H K Sze Cs P Sz V
07:30
08:00
09:00
10:30
18:00

Közösségeink

Nepomuki Szent János Plébánia karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45)

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...