Hirdetések szept. 11-17.

"Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön és úgy kérik, megkapják azt mennyei Atyámtól. Mert ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.” (Mt 18, 15-20)

HIRDETÉSEINK
- A már jelzett Mindszenty gyalogos zarándoklatot ismételten hirdetjük, hogy programunkba beiktathassuk, mely szeptember 16-án, szombaton lesz, a Budapest-Városmajori Templomtól Máriaremetére. Mindenkit szívesen buzdítunk a részvételre.
- Hétfőn megkezdjük a katekézisek sorát, mégpedig első alkalommal az ifjúság számára lesz, este ½ 7-kor a hittanteremben. Szeretettel várjuk a 16 és 30 év közötti fiatalokat.
- Templomi énekkarunk jövő kedden este 7 órakor a sekrestye feletti hittanteremben megkezdi rendszeres énekkari próbáit. Szeretettel hívja hűséges tagjait, és ugyanakkor kéri, hogy akik szívesen bekapcsolódnának templomi szép munkájukba, jöjjenek el a próbára.
- A mai vasárnapon megkezdjük rendszeres TAKI-s társasjátékunkat. A gyerekek elvihetik a megfelelő kérdéseket az ismert helyről.
- Szívesen hirdetjük, hogy Glória Kegytárgyboltunk a nyári szünet után híveink rendelkezésére áll. Mégpedig hétfőn, szerdán és pénteken 8-14 óráig, kedden és csütörtökön 14-17 óráig, és vasárnap 10-13 óráig. Készségesen várják a vásárlókat és az érdeklődőket.
- Újra indul a Szent József Sportegyesület által szervezett női torna minden korosztálynak hétfő délutánonként 5 órai kezdéssel. Az alkalmakat Németh-Novák Orsolya gyógytornász tartja. Az első alkalom szeptember 18-án lesz. Részletek a hirdetőtáblán.
- A budakeszi Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium felvételi előkészítőt hirdet a következő iskolaévre. Részleteit a hirdetőtáblán olvashatjuk.
- Kedden van a Szűzanya névünnepe, szerdán Aranyszájú Szent Jánosra, csütörtökön a Szent Kereszt felmagasztalására, pénteken a Fájdalmas Szűzanyára, szombaton Szent Kornél és Ciprián vértanúkra emlékezünk.

2017.09.06 13:35
Miserend
H K Sze Cs P Sz V
07:30
08:00
09:00
10:30
19:00

Közösségeink

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2018. április 1.) 60. szám

Élünk újság

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2017. december 24.) 59. szám

Élünk újság

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2017. április 16.) 58. szám