Wendler Ferenc és a Szűzanya

Mennyire istenfélő életet éltek a régi budaörsiek, és milyen fontos volt számukra Isten jelenléte? Milyen események előzték meg Wendler Ferenc életében a kőhegyi kápolna felépítését?

Wendler Ferenc 1815. június 29-én született Budaörsön. Már fiatal éveiben is vallásos és istenfélő volt. A Wendler család - akik gazdálkodók voltak - 1788-tól egészen a kitelepítésig rendben tartotta és díszítette az első budaörsi Úrnapi kápolnát. A kápolna tulajdonképpen egy faállvány volt, amit tölgyfaágakkal tekertek körbe és számtalan virágkoszorúval díszítettek. (Azokat a családokat, akik ilyen kápolnákat gondoztak, vallásosabbnak tartották az emberek, mivel ők nagy gondot és sok fáradtságot fordítottak az Oltáriszentség tiszteletére. Régen szerencsés volt, aki egy ilyen vallásos családba beházasodhatott.)


Wendler Ferenc fiának, Andrásnak a feljegyzéseiből olvashatjuk, hogy ő nagyon büszke volt édesapjára. Ahol az ember — ha sok áldozat árán is — de mindig mindent megtesz Isten tiszteletére, ott — a közhiedelem szerint — nem marad el a Mindenható áldása sem. Ha Isten — András véleménye szerint - éppen az ő édesapját „nevezte" ki szolgálójának és valami nagyot alkottatott vele - ez csakis azért történhetett így, mert családja mindig is vallásos érzületű volt, díszítette az Úrnapi kápolnát és az Oltáriszentséget tisztelte.


„Látható, - írja András, - hogy jó vetőmagból sok jó gyümölcs terem - és Isten akaratával terebélyes fa lesz belőle." András szülei — írása alapján — sokban hozzájárultak ahhoz is, hogy Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása hitük fontos részévé váljon, annak ellenére, hogy „sem olvasni, sem írni nem tudtak tökéletesen, és meglehetősen szegények, csupán zsellérek voltak. Természetesen volt valamennyi pénzük és boruk is, de ilyen vállalkozáshoz nagyon kevés volt."


...Egy éjszaka Wendler Ferenc Isten anyjával, Szűz Máriával álmodott. Egyébként 1841 tavaszán álmodott először Máriával: Szűzanya az ágyához lépett és fölé hajolt. Most azonban egy hosszabb és jelentősebb álomkép jelent meg előtte, amely kihatással volt későbbi életére is: a Kőhegyen, egy csipkerózsabokor előtt ásott Wendler Ferenc, és minden rózsában Szűz Mária mosolygós arcát vélte látni. A rózsa levelein élesen olvashatóvá vált: „Én vagyok a szeplőtelen fogantatás." Következő éjjel (1847. június 30-án) egy zöld úrnapi kápolnáról álmodott, amelyet ő és későbbi felesége, Hartmeyer Rozália díszítettek. A kápolna a díszítés alatt egyre nagyobb lett.
Wendler Ferencnek még többször megjelent álmában a Szűzanya, egy alkalommal abban a formában, ahogy szoborként is ábrázolják őt, egy liliommal a kezében. 1849-ben álmában Szűz Mária kiterítette köpenyét, és védelmezően a férfi fölé tartotta. Mikor erre megkérdezte, hogy szolgálhatja-e őt, a Szűzanya mosolyogva igent mondott...
(sulinet.hu)

2017.09.06 13:26
Miserend
H K Sze Cs P Sz V
07:30
08:00
09:00
10:30
19:00

Közösségeink

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2018. április 1.) 60. szám

Élünk újság

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2017. december 24.) 59. szám

Élünk újság

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2017. április 16.) 58. szám