Kitekintő < >

Szerzetesek Világnapja február 2-án

Gyertyaszentelő Boldogasszony napját II. János Pál pápa 1997-ben nyilvánította a Szerzetesek Világnapjává. Biztosan nincs köztünk senki, aki ne ismerne legalább egy vagy több tiszteletreméltó, hivatását példamutatóan megélő szerzetest.

Tudjuk-e művelni és őrizni a földet?

Amikor Isten az embert az Éden kertjébe helyezte, kettős feladattal bízta meg: hogy művelje és őrizze azt.

2018. első féléve - főbb ünnepeink

Ahogy Jézus kilépett a Jordán vizéből és elindult teljesíteni a mennyei Atya akaratát, úgy mi is a szentmise ajándékaival megerősítve induljunk és teljesítsük be napjainkban a mennyei Atya akaratát. (Fransis Magung SVD elmélkedése – www.verbita.hu)

Szeretni az egyházat

A Párkapocs Egyesület következő előadása január 13-án 19 órakor lesz a Mindszenty Iskolában, címe: „Szeretni az Egyházat”. Előadók: Oszvald Ferenc és Enikő, akik pedagógusok és négy gyermek szülei.

Orgonakoncert Vízkereszt napján

Almásy László Attila orgonaművész koncertjére várunk minden kedves érdeklődőt a budaörsi katolikus templomba január 6-án este 7 órára.

Érezze azt a jóságot, ami egy szülőből árad!

"...Gondoltam, akkor elviszem, és este visszahozom őket. Délután mentem értük, már félhomály volt. ..." (Böjte Csaba)

Miserend
H K Sze Cs P Sz V
07:30
08:00
09:00
10:30
17:15
18:00

Közösségeink

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...