Lelki kincsestár < >

A Kármel-hegyi Boldogasszony

A Kármelhegyi Boldogságos Szűz Mária Rendje a palesztinai Kármel hegyén született, ahol korábban Illés próféta élt és tevékenykedett (Kr. e. 9. század), a Királyok két könyve szerint itt küzdött meg a kor bálványimádó papjaival, itt imádkozott áldásos esőért a kiszikkadt föld számára... Ez hegy a szépség és termékenység szimbólumává vált.

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért

2017. Úrnapjától a katolikus hívők minden mise végén elimádkozzák a kongresszus sikeréért az alábbi imát:

Boldog Sándor István emléknapja

Június 8-án, halálának évfordulóján a 2013-ban boldoggá avatott Sándor István vértanú szalézi testvérről emlékezik meg az egyház. Az 1953-ban ártatlanul kivégzett örökfogadalmas szerzetes életútja a hit iránti hűség, a fiatalok melletti kitartás és elkötelezettség örök példája.

A 22 ugandai vértanú

A huszonkét ugandai vértanút (1885. november 17. és 1887. január 27. között végezték ki őket) XV. Benedek pápa 1920-ban boldoggá avatta. VI. Pál pápa 1964. október 18-án, a II. Vatikáni Zsinat harmadik ülésszakán avatta szentté a vértanúkat.

Nepomuki Szent János

A hidak szentje s a gyónási titok vértanúja ő: Nepomuki János. Közép-Európa legismertebb szentjei közé tartozik, ő a budaörsi plébániatemplom védőszentje is. Ezért templombúcsúnk május 16.

A keresztény szolidarizmus önálló társadalmi szemlélet, a társadalom megújításának keresztény történeti modellje

A JEL újság figyelemreméltó tanulmányt tett közzé, ebből idézünk: Szekfű Gyula írta 1920-ban: "Nem csoda, ha terjed a tan az európai műveltség végleges pusztulásáról, ha mind többen és többen nézünk szemébe a lehetőségnek, a legkegyetlenebbnek, mely a nyugati közösség tagjait érheti: hogy civilizációnk éppen úgy végső haldoklását éli, mint élte a görög-római a negyedik-ötödik században.”

Események
Miserend
H K Sze Cs P Sz V
07:30
08:00
09:00
10:30
19:00

Közösségeink

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...