Lelki kincsestár < >

Húsvéti lelkigyakorlat március 22-23-24-én

Száraz László atya a Központi Papnevelő Intézet spirituálisa. Ő tartja Budaörsön a húsvéti lelkigyakorlatot az esti szentmise keretében a katolikus templomban.

A keresztúti ájtatosság

Elmélkedő imádság, mellyel a hívők fölidézik Jézus keresztútjának történéseit. Hozzátartozik a mozgás: végig kell járnunk a stációkat, mert ez segíti az átélést és azonosulást a szenvedő Jézussal.

Nagyböjti idő 2018

Február 14-vel, hamvazószerdával elkezdődik az április 1-ig, húsvétig tartó nagyböjti szent idő, Jézus Krisztus negyven napi böjtölésének, majd kínszenvedésének emlékezete.

A Balázs-áldás egy szentelmény

A szentelmények nagy része áldás, melynek során a Mindenható Isten oltalmát, segítségét kérjük. Az áldást végezheti püspök vagy pap.

Egész napos szentségimádás elsőpénteken

E hét péntekén újra egész napos Szentségimádás lesz templomunkban! Jelentkezz!

Légy részese a Budaörsi Passiónak! Ne csak nézőként!

" Hitemet erősítette, valóban jobb ember lettem, amikor lejöttem a Kőhegyről. Örülök, hogy a Budaörsi Passió csodálatos emberekből álló családjának tagja lettem. " (egy szereplő)

Miserend
H K Sze Cs P Sz V
07:30
08:00
09:00
10:30
19:00

Közösségeink

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...